Bureau-Sol

Strategie Ontwikkeling

boom

Hoe komt uw organisatie naar de gewenste situatie?
Veranderingen vragen een integrale benadering, en veranderingen vragen om draagvlak.
In samenspraak met de opdrachtgever worden kaders en werkwijze vastgesteld in het licht van gewenste adviesdiensten:

boom
Het werkt verfrissend om met hulp van de ogen van een ander van buiten naar binnen te kijken en om vervolgens in gezamenlijkheid het nieuwe perspectief te creeren.