Bureau-Sol

Profiel

boom
Gezonde mensen maken een gezonde organisatie; omgekeerd in gezonde organisaties werken gezonde mensen die elkaar motiveren en inspireren. Bureau Sol houdt een spiegel voor en is uitnodigend. Bureau Sol inspireert enbeweegt mensen en organisaties. Het adagium: zorgvuldig, rechtvaardig engeloofwaardig. Persoonlijke gegevens worden beschouwd als vertrouwelijk.Coaching en begeleiding vallen onder het beroepsgeheim. In publicaties wordengeen gegevens gebruikt die tot individuele personen herleidbaar zijn.Mia Sol werkte vele jaren als bedrijfsarts en onderzoeker voor grote bedrijven; ze deed onderzoek binnen commerciele bedrijven en in ziekenhuizen. Vanaf 2006 is ze onder meer werkzaam als arts Trombosezorg.