Bureau-Sol

bloem

Organisatie Diagnostiek

Organisatiediagnostiek gaat vooraf aan Organisatieadvies.In samenspraak met de opdrachtgever worden uitgangspunten vastgesteld, om welke probleemstelling het gaat, de aanpak van het onderzoeken de te leveren adviesdienst. Verzuimdiagnostiek kan een facet zijn vanorganisatie-diagnostiek.Op basis van bureauonderzoek, diepte-interviews eneen kwalitatieve beoordeling wordt gerapporteerd met eenintegraal diagnose-instrument.