Bureau-Sol

Begeleide Intervisie

Aanmelding artsen

Meer informatie:

m‌iasol@dse.nl
een (bel)afspraak buiten kantoortijd is mogelijk

Intervisie is een dynamische manier van deskundigheidsbevordering onder professionals.
Begeleide intervisie betekent dat

Begeleide intervisie betekent dat eenieder op collegiale basis gericht wordt op nieuwe perspectieven en nieuwe inzichten.
Dit komt het werkplezier en de kwaliteit van het werk ten goede.

Doelgroepen


Incidentmethode

De probleeminbrenger vertelt over een recent voorval of een casus waar hij persoonlijk bij betrokken was en waar hij nog niet mee klaar is; de situatieschets eindigt met een vraag.
Hierna volgt het vragen naar aanvullende informatie zonder dat geconcludeerd of geoordeeld wordt.
Na analyse en verheldering komt de groep met verschillende suggesties, handelingsopties, tips en concrete adviezen.
Hierop reageert de probleem-inbrenger: wat lijkt het beste te passen en waarom; hoe heeft hij zelf gehandeld tot dan toe en wat neemt hij mee.
Vragen zijn meer dominant dan antwoorden: oplossingsrichtingen “dienen zich aan”.

Succesfactoren

Voor het opstarten

Binnen de organisatie intervisie groepen starten